The Home of Oracle Application Express Solutions

1.

Velkommen

Lage forretnings applikasjoner raskt og elegant, det er vår forretningsfilosofi i et nøtteskall.

APEXhome ønsker å tilby utvikling av moderene web 2.0 applikasjoner til kunder i Norge på en rask og kostnadseffektiv måte.

Utviklingen er basert på et nytt og moderene Rapid Application Development (RAD) rammeverk ved navn Application Express forkortet APEX. Rammeverket gir oss mulighet til raskt å prototype skjermbilder slik at kunde kan danne seg et bilde av hvordan applikasjonen vil kunne fungere.

Hvilke egenskaper har så APEX som gjør at du som kunde raskt kan få resultater av det du ønsker å skape?

Vi kan nevne noen punkter:

 • Vi kommer raskt igang med å lage en applikasjon basert på mange forskjellige wizards som hjelper oss til å bygge det initielle rammeverket for skjermbilder og innhold.
 • Innbygget sikkerhet for web applikasjonen.
 • Innebygget web 2.0 funksjonalitet i rammeverket.
 • Støtte for integrasjon, webserivces, LDAP servere for autorisasjon av brukere.
 • Gjennbruk av objekter ved hjelp av "Shared Objects" og såkalte Page 0 elementer.
 • Innebyget vaidering av input felter i skjermbilder, tabular skjembilder (data grid).
 • Interaktive rapporter med lignende egenskaper som finne i excel, bare at her kjøres applikasjonen via web.
 • Ferdige theme/templates som styrer det visuelle utsende av applikasjonen.
 • Innebyget PDF rapporter.
 • Avanserte grafer og visuell presentasjon av data.
 • Mange ferdige komponenter slik som datastyrte navigasjonstre, kalender objekter, webservices, wizard for produksjon av alle typer HTML objekter i et web skjermbilde.
 • Produskjon av dynamiske skjermbilder basert på innhold av data under kjøring av applikasjonen.
 • Applikasjonen kan kjøres via J2EE åpne webservere slik som Apache Tomcat.


Utviklings rammeverket er web basert og vi benytter firefox eller iexplorer (eller annen nettleser) for å bygge applikasjoner. Det er meget raskt å teste endringer i et skjermbilde. Man kan bytte mellom utvikling og testing bare ved å lagre skjermbilde i databasen.


Man behøver ikke å utføre trasisjonell installasjon til applikasjonsserver for å se resultatet av en endring. Kunde kan også delta aktivt i testing og utforming av applikasjonen siden utviklingen gjøres via web.


Vi benytter moderene verktøy for modellering av datamodellen for applikasjonen. For å lage rapporter og data skjermbilder trenger vi tilgang til tabeller/view. Dette kan være eksisterende eller nye. Når vi har tilgang til data starter vi første steg av utviklingen ved å kjøre veivisere som bygger forskjellige elementer som applikasjonen vil bestå av. Dette gjør at vi raskt kommer opp med kjørbare skjermbilder som kan vises og danne grunnlag for videre beslutninger.


Vi har et sett med ferdige templater som er satt sammen ved hjelp av CSS/XHTML, disse kan endres og tilpasses dine behov ved å gjøre endringer i CSS og diverse imager kan vi komme opp med et helt nytt utsende tilpasset din bedrifts web profil dersom denne eksisterer fra før. Når vi har utført tilpasninger i templater har vi et konsistent og likt utsende for alle skjermbilder som lages i applikasjonen.


Faktisk vet vi ikke om veldig mange andre rammeverk som kan produsere data sentrerte applikasjoner med hastighenten til APEX.

Det er i denne sammenhengen viktig å påpeke at grunnlaget for å lykkes med en hver applikasjon som skal lages er at det eksisterer en velfundert og god datamodell.

Design og Styling

We arrange for designing and styling your application to your corporate look and feel. This include template design, web design, layout design.
Read more...

Kurs og Opplæring

We help you with training your people. This make your company build skills in modern web 2.0 development
Read more...

Host Applikasjon

We help you deploy your application for web. This enables your company to deliver software as a service (SAAS) to customers.
Read more...